Menu
O filmovém muzeu  |  O filmové výchově  |  Ohlasy  |  Pro média  |  Partneři
Projekt filmového muzea NaFilM
Za projektem NaFilM stojí studenti magisterského a doktorandského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze, na kterém už čtvrtým rokem spolupracujeme se studenty a čerstvými absolventy napříč obory uměleckých a technických vysokých škol.
Text pokračuje níže...
Naším cílem je založit muzeum českého filmu, živé centrum pro širokou veřejnost i odborníky, které v České republice zatím chybí. Takové muzeum, které bude vzdělávat, doplňovat rozvíjející se filmovou a mediální výchovu na školách a interaktivní formou představovat národní kinematografii českým i zahraničním návštěvníkům. Na cestě za veřejnou prezentací projektu formou výstav se k nám přidali také skvělí profesionálové nejrůznějších zaměření, díky jejichž pomoci a podpoře máme možnost jít za svým cílem svobodně a po svém.
Poprvé jsme projekt filmového muzea veřejně představili na pilotní výstavě Na film! v Museu Montanelli na Malé straně v roce 2015. Interaktivní výstava návštěvníkům představila nejen vybraná témata z dějin filmu, ale také možné kurátorské přístupy k vystavování filmového média. Druhou ze série na sebe navazujících výstav je výstava Na film! 2, s podnázvem V pohybu v Paláci Chicago na Národní třídě. Obdobně jako vloni jsme vybrali tři nová témata z dějin české kinematografie - letos propojené tématem pohybu, jenž v sobě odráží technickou podstatu filmu, základní princip filmové animace i dynamiku moderního světa, která byla inspiračním pohonem předválečné avantgardy i nejranějších snímků. Tato témata bychom chtěli vám, návštěvníkům budoucího filmového muzea, představit a dozvědět se, jak by podle vás mělo muzeum vypadat. Vaše názory jsou pro nás tou nejdůležitější zpětnou vazbou ke konceptu, na kterém jsme poslední roky pracovali a který budeme právě díky novým prostorům v Paláci Chicago dále rozvíjet.
Vezměte kamarády, děti i celou rodinu - dokážeme vám, že film v muzeu může být pro všechny!
Industry program filmové a audiovizuální výchovy
Filmové muzeum NaFilM pořádá ve spolupráci s Letní filmovou školou mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Zájemci o filmovou výchovu se budou během filmového festivalu setkávat s českými a zahraničními hosty a seznamovat se s jejich projekty, přístupy a zkušenostmi – a to nejen na diskuzních panelech, ale také během ukázek jejich práce, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet.
Text pokračuje níže...
V rámci prvního ročníku byly představeny ověřené a inovativní formáty audiovizuální výchovy – unikátní analogové projekce, alternativy animačních workshopů nebo dílny zaměřené na výrobu vlastní jednoduché promítačky, hologramu nebo virtuálního prostředí, včetně VR brýlí. Zároveň se představily možnosti rozvoje filmové a mediální výchovy ve výstavní a muzejní praxi prostřednictvím interaktivních instalací. O své zkušenosti s tvorbou expozic a s vývojem a vedením vzdělávacích programů pro školy mluvili čeští i zahraniční kurátoři.
Industry program je určený pro učitele základních, středních a uměleckých škol, lektory kroužků a dílen pro děti a mládež, kinaře, klubisty a aktivní zájemce o filmovou výchovu. Díky tomu, že je dvoudenní program bezplatný a otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně.
Autor: Daniel Trögler