Menu
O projektu  |  Partneři
Projekt filmového muzea NaFilM
Za projektem NaFilM stojí studenti magisterského a doktorandského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze, na kterém už čtvrtým rokem spolupracujeme se studenty a čerstvými absolventy napříč obory uměleckých a technických vysokých škol.
Text pokračuje níže...
Naším cílem je založit muzeum českého filmu, živé centrum pro širokou veřejnost i odborníky, které v České republice zatím chybí. Takové muzeum, které bude vzdělávat, doplňovat rozvíjející se filmovou a mediální výchovu na školách a interaktivní formou představovat národní kinematografii českým i zahraničním návštěvníkům. Na cestě za veřejnou prezentací projektu formou výstav se k nám přidali také skvělí profesionálové nejrůznějších zaměření, díky jejichž pomoci a podpoře máme možnost jít za svým cílem svobodně a po svém.
Poprvé jsme projekt filmového muzea veřejně představili na pilotní výstavě Na film! v Museu Montanelli na Malé straně v roce 2015. Interaktivní výstava návštěvníkům představila nejen vybraná témata z dějin filmu, ale také možné kurátorské přístupy k vystavování filmového média. Druhou ze série na sebe navazujících výstav je výstava Na film! 2, s podnázvem V pohybu v Paláci Chicago na Národní třídě. Obdobně jako vloni jsme vybrali tři nová témata z dějin české kinematografie - letos propojené tématem pohybu, jenž v sobě odráží technickou podstatu filmu, základní princip filmové animace i dynamiku moderního světa, která byla inspiračním pohonem předválečné avantgardy i nejranějších snímků. Tato témata bychom chtěli vám, návštěvníkům budoucího filmového muzea, představit a dozvědět se, jak by podle vás mělo muzeum vypadat. Vaše názory jsou pro nás tou nejdůležitější zpětnou vazbou ke konceptu, na kterém jsme poslední roky pracovali a který budeme právě díky novým prostorům v Paláci Chicago dále rozvíjet.
Vezměte kamarády, děti i celou rodinu - dokážeme vám, že film v muzeu může být pro všechny!
NaFilM podporují